Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-12-17

Målet gäller rätt att ta del av allmän handling hos Riksdagsförvaltningen. Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att delar av en handling omfattas av sekretess enligt 39 kap. 1 § andra stycket och 39 kap. 2 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen.