Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-11-23

Målet gäller rätt att ta del av allmän handling hos Partibidragsnämnden. Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att uppgifterna i den begärda handlingen omfattas av sekretess enligt 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen.

Bifogade filer: Mål nr 4983-18 Senast ändrad: 2018-11-23