Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-10-02

Målet gäller rätt att ta del av allmän handling hos Riksrevisionen. Högsta förvaltningsdomstolen har i målet funnit att sekretess inte hindrar att den begärda handlingen lämnas ut.

Bifogade filer: Mål nr 4405-18 Senast ändrad: 2018-10-02