Dom i mål om Prästlönetillgångar

2019-12-19

Rådmannen Madelaine Tunudd säger att målen behandlar frågan om hur tillgångarna ska beskattas under åren 2010 till 2013. Huvudfrågorna är om Prästlönetillgångarna ska beskattas gemensamt som en enhet eller på något annat sätt och om tillgångarna ska beskattas bara för inkomst av näringsverksamhet (som inskränkt skattskyldig) eller för alla inkomster (som oinskränkt skattskyldig).

Förvaltningsrätten har i dag beslutat att Prästlönetillgångarna är att betrakta som rättssubjekt med stiftelseliknande karaktär och att de därför inte kan omfattas av reglerna om inskränkt skattskyldighet. Mot bakgrund av att Prästlönetillgångarna förvaltas och organiseras på de tretton stiften anser förvaltningsrätten att det inte finns något stöd för att åsätta tillgångarna en gemensam taxering.

Förvaltningsrätten var inte enig i sin bedömning. En av nämndemännen anser att Prästlönetillgångarna ska beskattas som Svenska kyrkan.