Dom i mål om överklagbarhet

2018-05-03

Revisorsinspektionen har tillsyn över revisorer och registrerade revisionsbolag. Tillsynen omfattar bl.a. att dessa har tillfredsställande ansvarsförsäkringar.

Efter att ett försäkringsbolag kommit in med en begäran om godkännande av villkorsändringar i en ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsbolag meddelade Revisorsinspektionen ett beslut enligt vilket planerade ändringar inte godkändes. Försäkringsbolaget överklagade beslutet och yrkade att villkorsändringarna skulle godkännas.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att Revisorsinspektionens ställningstagande har sådana faktiska verkningar för försäkringsbolaget att det utgör ett överklagbart beslut. Av den aktuella regleringen följer att inspektionen kan ingripa mot revisorer och revisionsbolag som inte har ett tillfredsställande försäkringsskydd, men saknar rätt att fatta beslut riktade till försäkringsbolag. Eftersom Revisorsinspektionen agerat utanför sin beslutskompetens har det överklagade beslutet undanröjts.

Bifogade filer: Mål nr 4538-17 Senast ändrad: 2018-05-03