Dom i mål om mord på rullstolsburen man

2022-11-03

Göteborgs tingsrätt dömde i augusti 2022 tre män för mordet. De tilltalade överklagade domen. Hovrätten kommer fram till att utredningen visar att en av männen har utövat våld genom sparkar och stampningar på offrets huvud och att den åtalade mannen har varit likgiltig inför att offret skulle dö. Hovrätten anser däremot inte att bevisningen räcker för att döma de två andra åtalade männen som gärningsmän. De anses dock ha främjat brottet och de döms därför för medhjälp till mord. Fängelsestraffet för dem tidsbestäms till sexton års fängelse. En ledamot är skiljaktig i fråga om rubricering och påföljd. Tingsrättens dom om skadestånd till efterlevande fastställs.