Dom i mål om mord och mordförsök på Circle K i Kungens kurva

2021-07-01

Vid tillfället avlossades i vart fall 26 skott från en bil mot personer i en annan bil på bensinstationen Circle K i Kungens kurva. Till följd av skotten avled en man. En kvinna träffades av tre skott och skadades svårt. En annan man som befunnit sig i den beskjutna bilen och som var den tänkta måltavlan för attacken klarade sig oskadd. Södertörns tingsrätt dömde föraren av bilen från vilken skotten hade avlossats för mord i ett fall och mordförsök i två fall till fängelse i 17 år och 10 månader. Den åtalade mannen, som förnekat att han varit inblandad i gärningarna, överklagade tingsrättens dom och yrkade att han skulle frikännas. Även åklagaren överklagade och yrkade att påföljden skulle bestämmas till livstids fängelse.Svea hovrätt instämmer i tingsrättens bedömning att det är den åtalade mannen som var förare av bilen vid skjutningen. Hovrätten har också kommit fram till att den åtalade mannen, trots att han endast kört bilen och inte avlossat några skott, har gjort sig skyldig till ett mord och två mordförsök. Detta eftersom mannen har begått brotten tillsammans och i samförstånd med en eller flera andra personer. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att omständigheterna vid gärningarna är så pass försvårande att påföljden ska bestämmas till livstids fängelse. - Det har rört sig om en totalt hänsynslös skottlossning mot flera personer. Vart och ett av brotten har ett mycket högt straffvärde. Vi har därför kommit fram till att straffet ska bestämmas till livstids fängelse säger rättens ordförande, hovrättsrådet Sven Jönson.