Dom i mål om mord och mordförsök i ett garage på Östermalm

2021-04-07

Genom övervakningsfilmer, vittnesbevisning och annan utredning ansåg tingsrätten att det var utrett att en person iklädd hjälm med mörkt visir och motorcykelställ utförde ett mord och ett mordförsök i ett garage på Östermalm. Personen körde till och från platsen på en motorcykel. Frågan i målet var främst om den åtalade mannen var identisk med den person som utförde gärningarna. Flera olika bevis talade enligt tingsrätten för att den åtalade mannen hade utfört gärningarna och tingsrätten dömde honom för dessa och vissa andra brott till livstids fängelse. Några av den mördades anhöriga och den person som utsattes för mordförsök fick skadestånd. Den dömde mannen överklagade domen och ville bli frikänd från gärningarna kopplade till garaget på Östermalm och befriad från skadeståndsskyldighet. De anhöriga överklagade och ville få de skadeståndsbelopp som de hade begärt i tingsrätten. Hovrätten konstaterar i sin dom att en mängd olika indicier talar för att den åtalade mannen är skyldig till gärningarna. Bland annat var det hans motorcykel och hjälm som användes. Den åtalade mannen hade använt motorcykeln samma förmiddag och ett vittne hade sett mannen med en pistol. Mannen – som själv uppgett att han lånat ut motorcykeln till en annan person – uppgav också kort tid efter skjutningen för två personer att han hade utfört gärningarna. I övrigt beaktar hovrätten att de kläder som det framgår av en övervakningsfilm att gärningsmannen hade på sig till stor del liknar kläder som kan knytas till den åtalade mannen. Även andra indicier beaktas, bl.a. att den åtalade mannen några dagar innan skjutningen hade rört sig nära brottsplatsen samt meddelanden som mannen hade skickat till anhöriga före och efter tidpunkten för gärningarna. Sammantaget anser hovrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att den åtalade mannen är den som har gjort sig skyldig till mordet och mordförsöket. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att brotten är så allvarliga att påföljden ska bestämmas till livstids fängelse. Hovrätten ändrar bara domen på det sättet att de anhöriga får de skadestånd som de har begärt.