Dom i mål om mord och försök till mord på Långströmsgatan i Göteborg

2023-09-27

Det var den 30 juli 2022 som påkörningen skedde. Den äldre brodern såg sin mor gå tillsammans med sin nya partner på Långströmsgatan i Göteborg. Han körde då upp bilen på gångbanan där de gick, accelererade mot dem och körde på dem i en hög hastighet. Modern dog på platsen. Partnern fick allvarliga skador men överlevde.

Hovrätten fastställer tingsrättens fällande dom mot den äldre brodern. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att gärningen skedde med avsikt att båda de påkörda skulle dö. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten det även bevisat att brotten skett med hedersmotiv. Den äldre brodern döms för mord, försök till mord och vissa andra brott till livstids fängelse.

Även den yngre brodern var åtalad för mord och försök till mord beträffande påkörningen. Det fanns för honom därutöver alternativa ansvarsyrkanden för medhjälp till brott. Enligt åklagarna hade han vetskap på förhand om vad som skulle ske och medverkade i gärningen som medgärningsman eller medhjälpare. I likhet med tingsrätten anser hovrätten att det inte är bevisat att den yngre brodern hade någon kännedom på förhand om vad som skulle ske och frikänner honom från ansvar för påkörningen. Han döms dock för bland annat olaga hot vid två tillfällen till ungdomsvård.

Domen omfattar även tre andra tilltalade.

En nämndeman var oenig när det gällde åtalet mot den yngre brodern för mord och försök till mord och ville fälla honom till ansvar för medhjälp till de brotten.