Dom i mål om människorov och rån i Stockholm och Eskilstuna

2019-12-17

De åtalade döms för att med våld och under knivhot tvingat in målsäganden i en bil i Hammarbyhöjden i Stockholm och fört bort honom till Eskilstuna den 10 augusti 2019. Målsäganden har blivit rånad, slagen och hotad. Målsäganden har även under hot förmåtts att gå in på bank- och växlingskontor för att ta ut pengar från sitt bankkonto. Gärningen avbröts efter cirka nio timmar när polis ingrep. Tingsrätten har vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i målet, och främst mot bakgrund av det förhållandevis lindriga våldet som förekom, kommit fram till att åtalet om människorov ska rubriceras som människorov, mindre grovt brott.

– Det har varit fråga om en allvarlig gärning som kännetecknats av stor hänsynslöshet och brist på empati och medfört ett omfattande psykiskt lidande för offret. Straffvärdet ligger relativt nära minimistraffet för människorov av normalgraden som är fyra år, säger chefsrådmannen Agneta Kornstrand.

Tre av de åtalade döms till fängelse. En av dem till fängelse i tre år och fyra månader och två andra döms till fängelse i två år och åtta månader respektive två år. Fängelsestraffen varierar på grund av deras olika ålder vid gärningen. En av de åtalade var 16 år när gärningen begicks och han döms till sluten ungdomsvård i åtta månader. Gärningen har inneburit en mycket allvarlig kränkning av målsäganden och han tillerkänns drygt 50 000 kr i skadestånd av de åtalade.