Dom i mål om hets mot folkgrupp

2023-10-12

Mannen var åtalad för att den 11 september 2020 tillsammans med andra ha spridit en film, som de tillsammans hade skapat samma dag. Filmen var enligt åtalet ljudsatt med musik som starkt förknippas med bl.a. moskéattacken i Christchurch på Nya Zeeland 2019, då 51 personer dödades och ett femtiotal personer skadades. I filmen bränns en koran tillsammans med bacon på en grill. Under grillen fanns skyltar med bl.a. texten ”Muhammed var pedofil”. Koranen och bränt bacon lämnades vid entrén till moskén på Hamngatan i Linköping. Även detta framgår av filmen.

Tingsrätten har kommit fram till att händelseförloppet var som åklagaren har påstått i åtalet, och även att musiken starkt förknippas med bl.a. attacken i Christchurch. Tingsrätten har också kommit fram till att filmen var riktad mot muslimer, och inte mot islam som religion.

Tingsrättens bedömning är att den valda musiken till en film med det beskrivna innehållet, inte kan uppfattas på annat sätt än som ett hot mot muslimer med anspelning på trosbekännelse. Filmens övriga moment kan i sitt sammanhang tillsammans inte uppfattas på annat sätt än som ett uttryck för missaktning.

Filmen publicerades anonymt på bl.a. ett Twitterkonto. Det var inte fråga om en pågående debatt i en församling där meddelandet omgående kunde bemötas. Filmens innehåll och valet av konton för publicering, kan svårligen sägas ha inbjudit till en saklig och vederhäftig diskussion. Inte heller har tingsrätten kunnat se att filmen innehåller något påstående – utöver möjligen, lösryckt ur sammanhanget i övrigt, skylten med texten ”Mohammed var pedofil” – som bäst bemöts eller tillrättaläggs i en fri och öppen debatt. Visserligen har den åtalade uppgett att hans avsikt med publiceringen var att få fram ett budskap i den politiska debatten, som riktade in sig på risken för att islam skulle inskränka yttrandefriheten som idé. Det kan inte uteslutas att detta var en del av syftet. Dock är filmens innehåll och formerna för dess publicering sådant att det står klart att den åtalades syfte primärt inte kan ha varit annat än att ge uttryck för hot och missaktning.

Det står inte i strid med regeringsformen eller Europakonventionen att döma den åtalade för brottet.

Påföljden för mannen har bestämts till villkorlig dom.