Dom i mål om hantering av 380 kilo kokain som lastades av från ett fartyg i Göteborgs skärgård

2023-06-08

Göteborgs tingsrätt dömde i mars 2023 fyra män för synnerligen grovt narkotikabrott. Åklagaren och två av männen överklagade domen till hovrätten. Åklagaren ville bl.a. att männen skulle dömas även för medhjälp till synnerligen grov narkotikasmuggling och försök till synnerligen grovt narkotikabrott. Männen ville ha lindrigare straff.

Hovrätten gör i skuldfrågan i allt väsentligt samma bedömning som tingsrätten. Det innebär att smugglingsbrottet var fullbordat och avslutat redan när narkotikan fördes över Sveriges territorialgräns, och att männen inte ska döms för medverkan till det brottet. Hovrätten anser dock att männen även gjorde sig skyldiga till försök till synnerligen grovt narkotikabrott avseende de 50 kilo kokain som försvann till havs, men att brottet ska ingå i det synnerligen grova narkotikabrottet.

Fängelsestraffet för den ena mannen fastställs (8 år). Straffets längd för den andra mannen sänks från 7 år till 5 år med hänsyn till att han begått brottet i tiden före en annan dom (s.k. nyupptäckt brottslighet), och brottsligheten ska straffmätas som om alla gärningar var uppe till bedömning samtidigt.

Den ena av männen ska dessutom betala 1 300 000 kr till staten avseende förverkande av det brottsutbyte han uppskattas ha fått.