Dom i mål om grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-06-27

 

Den 15 april 2022 hade Rasmus Paludan beviljats tillstånd att anordna en allmän sammankomst Örebro. Rasmus Paludan skulle under sammankomsten bränna en koran. Sammankomsten kunde dock aldrig inledas och Rasmus Paludan befann sig aldrig själv i parken.

Redan 17.20 inleddes en förundersökning om våldsamt upplopp. Under de följande drygt två timmarna trappades våldet från personerna i parkens sida upp. Det har varit fråga om omfattande stenkastning, sparkar, slag med tillhyggen med mera riktat mot såväl polismän som hundar och fordon. Det har även kastats tegelpannor och andra lösa föremål mot polismän och polisfordon. I samband med händelsen forcerades polisens olika avspärrningar. Efter kl. 19.00 stod det klart att polisen inte skulle lyckas upprätthålla ordningen och insatsen avbröts. När de sista poliserna lämnade parken stod fyra polisbilar i brand, och i varje fall en hade avtvingats polisen.

Händelsen krävde omfattande polisförstärkningar från flera delar av landet. Trots erhållna förstärkningar kunde polisen inte kunnat fullfölja sitt uppdrag. Som en följd av händelsen i Sveaparken har minst 71 poliser och åtta polisfordon skadats. Kostnaderna för polisbilarna uppgår till i vart fall 2 440 278 kr och för tjänsteutrustning till minst 563 000 kr. Tre polishundar skadades lätt under händelsen.

Vid genomförandet av verksamheten har polisen mött ett omfattande våld mot såväl person som egendom. Tingsrätten har bedömt att våldet riktats mot polisen i deras brottsbekämpande verksamhet och utryckningsverksamhet i syfte att försvåra och hindra deras arbete. Domstolen har därför bedömt gärningen som sabotage mot blåljusverksamhet. Vid en helhetsbedömning har tingsrätten bedömt gärningen som grovt brott.

Samtliga fyra åtalade har bekräftat att de befann sig i Sveaparken den 15 april 2022 och erkänt olika grader av inblandning i händelsen. Det är bevisat att alla kastat sten mot polisen. Några av dem har även bland annat forcerat polisens avspärrningar, burit/flyttat och kastat kravallstak samt filmat händelseförloppet. Det sistnämnda har dock inte ansetts olagligt.

Tingsrätten har bedömt att de åtalade begått gärningen tillsammans och i samförstånd med varandra och för tingsrätten okända personer. Samtliga åtalade bedöms ha haft uppsåt till gärningen och ska dömas för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Två av de åtalade döms även för våld mot tjänsteman.

Mot bakgrund av de åtalades respektive inblandning, övriga brott som de döms för samt andra skäl har påföljden bestämts till fängelsestraff mellan fyra och fem och ett halvt års fängelse.

Två av de åtalade ska även utvisas.

Samtliga fyra ska betala skadestånd till målsägandena.

”Målet har innehållit flera frågeställningar där ledning inte har kunnat hämtas i rättspraxis. Det gäller bland annat benämningen (rubriceringen) och straffvärdet av brottet”, säger ordförande i målet Lars-Gunnar Lundh

 

Lars-Gunnar Lundh är tillgänglig för frågor mellan 11.00-12.00 den 27 juni 2022.