Dom i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2021-02-03

Det var i februari 2020 som polisen gjorde ett större tillslag mot ett tiotal personer för misstänkt narkotikabrott i Vårberg efter en tid av spaning, hemlig kameraövervakning och hemlig telefonavlyssning. Åtal väcktes i september 2020 mot 23 personer. Huvudförhandlingen ägde rum i 23 dagar från september till december 2020.

 

Sju personer döms nu för grovt narkotikabrott för att de tillsammans i en gemensam brottsplan bedrivit verksamhet med försäljning av narkotika i framförallt Vårberg. Bevisningen i målet har huvudsakligen bestått av filmer från hemlig kameraövervakning och telefonsamtal från hemlig avlyssning.

 

”Utredningen visar att verksamheten bedrivits organiserat med en försäljningsplats i en trappuppgång med narkotikagömmor samt med förvaring av narkotika i förrådsutrymmen, där också förpackning skett. Omfattande samarbete mellan personerna har ägt rum och marknadsföring har skett via en särskild telefon”, säger rättens ordförande Sara Rosén.

 

Påföljden bestäms till fängelse mellan ett år och två år och tio månader, varvid hänsyn tagits till de dömdas unga ålder. Tingsrätten har också beaktat den tid de tilltalade varit häktade med restriktioner, vilket har medfört kortare straff. Tre av de dömda ska vara fortsatt häktade. En person döms till ungdomsvård.

 

Ytterligare personer döms för narkotikabrott av normalgraden och medhjälp till narkotikabrott samt för ringa narkotikabrott.

 

En person frikänns från åtal för människohandel. Åklagaren har påstått att personen rekryterat två personer under 18 år i syfte att exploatera dem i narkotikaförsäljning.

” Utredningen visar inte att den tilltalade har rekryterat de båda ungdomarna till narkotikaförsäljning. Enbart den omständigheten att den tilltalade har haft några enstaka telefonsamtal i narkotikarelaterade frågor med dem är inte tillräckligt för att det ska anses utrett att denne också rekryterat ungdomarna. Det är inte heller visat att ungdomarna befunnit sig i ett nödläge, vilket också är en förutsättning för ansvar för människohandel”, säger Sara Rosén.

 

En advokat har tidigare entledigats i målet eftersom hon vidarebefordrat brev till tilltalad som satt häktad. Tingsrätten har nu bestämt att hon ska ersätta staten för de merkostnader som hon har orsakat.

”Det handlar om 230 000 kr som framför allt motsvarar kostnaderna för den nya försvararens inläsning av målet”, säger Sara Rosén.