Dom i mål om grovt förtal

2023-09-25

Mannen, som uppger sig ha ett journalistiskt syfte, har på sin öppna Facebooksida publicerat uppgifter om att målsäganden har begått brott. Målsäganden väckte enskilt åtal och begärde att mannen skulle dömas för grovt förtal vid åtta tillfällen under perioden oktober 2018 till april 2021 på grund av de publiceringar han gjort. Målsäganden begärde också visst skadestånd. Tingsrätten dömde i december 2022 mannen för grovt förtal enligt åtalet till dagsböter och dömde ut en del av det yrkade skadeståndet.

Hovrätten har bedömt att sju av de åtta publiceringarna har innehållit uppgifter som är förtal. Det har varit fråga om påståenden om att målsäganden begått brott eller haft ett klandervärt beteende och uppgifterna har varit ägnade att utsätta målsäganden för andras missaktning. Även benämningen ”fullblodsmytoman” har bedömts utgöra förtal, utifrån det sammanhang som benämningen förekommit i. I en av publiceringarna har dock hovrätten bedömt att det inte finns uppgifter som innebär förtal.

Om uppgifter som i och för sig är förtal är försvarliga att lämna ska personen inte dömas för brott. Hovrätten har bedömt att det inte har varit försvarligt att lämna uppgifterna. Målsäganden har visserligen i viss utsträckning kommit att bli en offentlig person genom sitt arbete med en förening som arbetar mot näthat, men uppgifterna om målsäganden har inte haft något tydligt samband med föreningens verksamhet. Det har varit fråga om återkommande uppgifter av allvarligt slag som publicerats tillsammans med målsägandens namn och i vissa fall andra personuppgifter. Hovrätten har dessutom ansett att publiceringarna varit nedsättande och har sammantaget bedömt att det inte varit försvarligt att lämna uppgifterna.

Målsäganden har varit lätt att identifiera och det har varit fråga om påståenden om förhållandevis allvarlig brottslighet. Inläggen har också fått stor spridning. Hovrätten har därför ansett att mannen ska dömas för grovt förtal.

Hovrätten har bedömt att brotten har ett straffvärde som motsvarar ett kortare fängelsestraff, men att påföljden ska stanna vid villkorlig dom och dagsböter. När det gäller skadeståndet har hovrätten bedömt att skälig ersättning för kränkning är 40 000 kr. Mannen ska också betala större delen av målsägandens rättegångskostnader i tingsrätten och i hovrätten.