Dom i mål om grovt bidragsbrott

2021-12-20

68-åringen har postpolio och har uppburit assistansersättning från Försäkringskassan. Vartefter 68-åringen uppgett att hans rörelseförmåga stadigt försämrats och assistansbehovet utökats har assistansersättning höjts.

De assistenter 68-åringen anlitat har varit anställda av ett assistansbolag som ägs av 68-åringens ena son. Två andra söner har också varit involverade i bolaget.

68-åringen döms nu för att ha lämnat oriktiga uppgifter om bl.a. sitt hälsotillstånd och sitt behov av assistans. Uppgifterna har lett till att Försäkringskassan sedan 2011 felaktigt utbetalt drygt 17 miljoner kronor i assistansersättning. De tre sönerna döms för sin medverkan till flera av utbetalningarna och hustrun döms för medhjälp. Samtliga döms till mellan tre och fyra års fängelse.

Två av mannens assistenter döms för penningtvättsbrott till villkorlig dom och böter respektive skyddstillsyn och samhällstjänst. En åtalad assistent frias från brott.

– I målet har det stått klart att 68-åringen har haft nedsatt hälsotillstånd. En viktig fråga att ta ställning till har därför varit om mannen har överdrivit behovet av hjälp och i så fall hur mycket. Tingsrätten har funnit att mannen har lämnat oriktiga uppgifter i så hög grad att han inte skulle fått någon assistansersättning alls om Försäkringskassan haft kännedom om de verkliga förhållandena, säger Malin Käll, rådman.