Dom i mål om grovt bedrägeri

2019-09-27

Åtalet avsåg ett påstående att den tilltalade i målet, tillsammans med andra personer, hade vilselett målsäganden, bl.a. genom att påstå att en guldtransport skulle äga rum från Uganda till Sverige. Enligt åtalet skulle målsäganden genom vilseledandet ha förmåtts överföra ca 50 000 000 kr till den tilltalade och andras bankkonton. Målsäganden i målet är sedan tidigare dömd för trolöshet mot huvudman, grovt brott, för att han beviljat sig själv lån och överfört över 46 000 000 kr från bankkonton tillhörande ägarfamiljen till målsägandens tidigare arbetsgivare. Dessa pengar har målsäganden, tillsammans med ytterligare pengar som tillhörde målsäganden, fört över till bankkonton i bl.a. Uganda.

Tingsrätten ansåg att det var visat att målsäganden hade blivit utsatt för ett grovt bedrägeri. Däremot ansåg tingsrätten det inte styrkt att den tilltalade varit inblandad i brottsligheten.

Två nämndemän var skiljaktiga och ansåg det styrkt att den tilltalade gjort sig skyldig till medhjälp till grovt bedrägeri.