Dom i mål om försök till mordbrand i Köping i december 2017

2018-10-08

En man åtalades vid tingsrätten för bl.a. grov mordbrand i två fall. Åtalet gällde att en person anlagt brand i en träfastighet i Arboga kommun och i lokaler där Socialförvaltningen i Köping bedriver verksamhet. Därutöver gällde åtalet bl.a. grovt barnpornografibrott och två fall av grovt hot mot tjänsteman. Tingsrätten frikände den åtalade personen för branden i Arboga och det ena fallet av grovt hot mot tjänsteman, men dömde honom bl.a. för försök till mordbrand i Köping, grovt barnpornografibrott och grovt hot mot tjänsteman riktat mot en socialsekreterare. Straffet bestämdes till fängelse i två år och åtta månader.Tingsrättens dom överklagades till hovrätten av den man som dömts. Även åklagaren överklagade och begärde bl.a. att hovrätten skulle döma den åtalade personen för grov mordbrand i Köping. I den del som gällde mordbrand i Arboga överklagades inte domen.Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom beträffande bl.a. försök till mordbrand i Köping och grovt barnpornografibrott. Däremot bedömer hovrätten att det inte förelegat några omständigheter som innebär att hotet mot tjänstemannen ska anses vara grovt. Straffet bestäms till två år och tre månaders fängelse. Den dömde ska vara kvar i häkte tills han börjar avtjäna straffet.

Senast ändrad: 2018-10-08