Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-01-31

En momsgrupp ansökte om förhandsbesked för att få veta om en ursprunglig kreditgivares tillhandahållande av förvaltningstjänster till den nya kreditgivaren skulle anses vara ett tillhandahållande som omfattas av undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att bolaget erbjuder en samlad förvaltningstjänst som ska ses som ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande eftersom den nya kreditgivaren inte kan anses efterfråga de olika delmomenten som ingår i tjänsten var för sig. Vidare fann Högsta förvaltningsdomstolen att undantaget från skatteplikt i artikel 135.1 b i mervärdesskattedirektivet för ”förvaltning av krediter av den som beviljat krediten” endast omfattar den som uppfyller det dubbla kravet på att vara både innehavare och förvaltare av krediten. Bolagets tillhandahållande av förvaltningstjänster ansågs därför inte omfattas av undantag från skatteplikt.