Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-10-14

Mervärdesskatterättsligt gäller särskilda regler för vouchrar. En voucher kan lösas in mot t.ex. en hotellnatt. Beroende på hur vouchern är utformad kan den vara en enfunktionsvoucher eller en flerfunktionsvoucher. Dessa beskattas på olika sätt.

Målet gällde ett upplevelsekort som säljs till turister och som ger innehavaren rätt att under en begränsad tid och upp till ett visst värde få tillgång till ett antal attraktioner såsom sevärdheter och museer. Högsta förvaltningsdomstolen fann, efter att ha hämtat in ett förhandsavgörande från EU-domstolen, att upplevelsekortet är en flerfunktionsvoucher. Det innebär att någon mervärdesskatt inte ska tas ut när kortet säljs, utan först när det utnyttjas.