Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-01-07

Mervärdesskatt ska betalas om en beskattningsperson omsätter en tjänst inom landet och omsättningen är skattepliktig. Med omsättning avses bl.a. att någon tillhandahåller någon annan en tjänst mot ersättning.

En filial ger ut kort som en kortinnehavare kan använda för att betala för en vara eller en tjänst på ett försäljningsställe. Betalningen för inköpen sker därefter i flera led med flera aktörer där filialen utgör det sista ledet. Innan filialen kräver kortinnehavaren på betalning överför den ett belopp motsvarande kortinnehavarens inköp till den s.k. nätverksoperatören som tidigare har fört över motsvarande belopp till en aktör längre fram i betalningsledet. Nätverksoperatören betalar för detta en avgift benämnd ”billing credit” som dras från beloppet. I en ansökan om förhandsbesked frågade filialen om den omsätter en tjänst när den överför beloppet mot denna avgift.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen saknades det skäl att betrakta rättsförhållandet mellan filialen och nätverksoperatören på annat sätt än att det är fråga om ett ömsesidigt utbyte av prestationer där betalningen i form av ”billing credit” utgör det faktiska motvärdet för den tjänst som filialen tillhandahåller nätverksoperatören genom överföringen av det nominella beloppet. Det föreligger därmed ett sådant direkt samband mellan tjänsten och den mottagna ersättningen som krävs för att en omsättning ska anses föreligga.