Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-05-27

Omsättning av en tjänst är som huvudregel mervärdesskattepliktig. Omsättning av bank- och finansieringstjänster undantas emellertid från skatteplikt till mervärdesskatt.Ett bolag sammanför via en digital plattform kreditgivare som önskar att låna ut medel med kredittagare som önskar att låna. I en ansökan om förhandsbesked ställdes frågor huruvida de olika avgifter som bolaget erhåller från parterna till kreditavtalet avser skattepliktiga eller från skatteplikt undantagna tillhandahållanden. I bolagets tillhandahållande till kreditgivaren ingår, förutom själva låneförmedlingen, ytterligare deltjänster såsom bl.a. hantering av betalningar, vidtagande av indrivningsåtgärder m.m. Även i förhållande till kredittagaren ingår flera deltjänster i tillhandahållandet utöver låneförmedlingen, bl.a. val av aviseringsmetoder. Högsta förvaltningsdomstolen fann att tillhandahållandet i förhållande till såväl kreditgivaren som kredittagaren utgör ett enda sammansatt tillhandahållande där låneförmedlingen är den huvudsakliga delen och övriga delar är underordnade denna. De respektive tillhandahållandena ansågs därför utgöra från skatteplikt undantagna bank- och finansieringstjänster.