Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-02-06

Omsättning av en tjänst är som huvudregel mervärdesskattepliktig. Från skatteplikt undantas emellertid bl.a. omsättning av tjänster som utgör sjukvård.

Ett bolag ska, såsom underleverantör, tillhandahålla två erbjudanden. Enligt det första erbjudandet avropar bolag verksamma inom äldreomsorg eller hemtjänst en specifik punktinsats vid ett visst tillfälle och enligt det andra erbjudandet avropas sjukskötersketjänster löpande under en bestämd tidsperiod för åtgärder som behövs i äldreomsorgsbolagens dagliga verksamhet.

Bolaget ansökte om förhandsbesked för att få veta om tillhandahållandena kunde ses som sjukvård som är undantagen från mervärdesskatt.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att bolagets tillhandahållanden av sjuksköterskor utgör uthyrning av personal. Bolagets tillhandahållanden ansågs därför inte vara undantagna från skatteplikt.