Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-12-18

Sökanden driver ett stall med travhästar. I ansökan om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden ställde bolaget två frågor. Dels om det mervärdesskatterättsligt sett är en omsättning när en av bolagets hästar startar i en travtävling och får en fast ersättning, en prispeng, om 500 kr som betalas ut till samtliga startande i loppet. Dels ville bolaget veta hur beskattningsunderlaget för mervärdesskatt skulle beräknas för det fallet att bolagets häst dessutom placerade sig i loppet och bolaget på grund av detta fick ytterligare ersättning av tävlingsarrangören.

Enligt Svensk Travsports ersättningssystem betalar en arrangör av en travtävling ut en fast ersättning om 500 kr till samtliga startande i ett travlopp. Därutöver får ägarna till de bäst placerade hästarna prispengar som varierar med hästens resultat i loppet.

Med omsättning avses i aktuellt mål att en tjänst tillhandahålls mot ersättning vilket är en förutsättning för att den som tillhandahåller tjänsten ska vara skyldig att betala mervärdesskatt. Skatten beräknas i förekommande fall på ett underlag som i regel är samma belopp som ersättningen för tjänsten, dvs. det belopp som säljaren får av köparen.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att när bolaget låter en av sina hästar starta i en travtävling och får en ersättning om 500 kr som betalas ut till samtliga startande, oavsett hästens placering i loppet, så utgör detta en omsättning mervärdesskatterättsligt sett. Det är fråga om ett ömsesidigt utbyte av prestationer där ersättningen utgör motvärdet för den tjänst som bolaget tillhandahåller tävlingsarrangören. Av EU-domstolens praxis framgår emellertid att prispengar som är beroende av hästens placering i tävlingen saknar ett sådant direkt samband med hästägarens tillhandahållande som krävs för att det ska vara fråga om ett tillhandahållande av en tjänst mot ersättning. Beskattningsunderlaget för bolagets tillhandahållande utgörs därför endast av den fasta ersättningen om 500 kr.