Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-05-10

Utgångspunkten är att den som har ränteinkomster och andra kapitalinkomster får dra av sina utgifter för att förvärva inkomsterna. Sedan några år tillbaka finns dock en regel som innebär att så kallade förvaltningsutgifter inte får dras av i inkomstslaget kapital.En person överväger att låna ut pengar via ett bolag som via en digital plattform sammanför kreditgivare som önskar att låna ut pengar med kredittagare som önskar att låna. I samband med att lånen förmedlas och under lånens löptid utför bolaget olika tjänster. Som ersättning för sina tjänster tar bolaget varje månad ut en serviceavgift från kreditgivaren. Avgiften beräknas utifrån storleken på utestående lånebelopp. Om kredittagarna inte betalar ränta och amortering tas dock ingen serviceavgift ut. I en ansökan om förhandsbesked ställdes frågan om serviceavgiften får dras av i inkomstslaget kapital för kreditgivaren.Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att serviceavgiften är en utgift för att förvärva inkomster och att den, bl.a. med hänsyn till hur den bestäms, inte är en förvaltningsutgift. Detta innebär att avgiften får dras av i inkomstslaget kapital.