Dom i mål om förberedelse till mord i Helsingborg

2022-10-17

Åtalet har avsett förberedelse till ett mord på en person i Helsingborg under våren 2020, bland annat med hjälp av vapen och sprängämne. En stor del av bevisningen har bestått av meddelanden från en krypterad kommunikationstjänst (encrochat).

Målet i hovrätten har gällt de tre personer som dömdes av tingsrätten samt tre ytterligare personer som frikändes. I hovrätten har åklagaren även påstått att förberedelsen utmynnat i ett försök till mord vid två tillfällen.

Hovrätten har liksom tingsrätten dömt en 45-årig man för förberedelse till mord och stämpling till mord. Hovrätten har precis som tingsrätten funnit att mannen använt en encrotelefon i förberedelsen men har även funnit styrkt att mannen hanterat vapen tillsammans och i samförstånd med den 42-årige mannen. Den 45-årige mannen döms därför även för grovt vapenbrott. Hovrätten har inte funnit att det vid något tillfälle varit fråga om ett fullbordat försök till mord.

Den 42-årige mannen som av tingsrätten dömdes för förberedelse till mord, grovt vapenbrott och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor döms på samma sätt i hovrätten. Den 38-åriga kvinnan som av tingsrätten dömdes för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor döms för samma brott i hovrätten. Även hovrätten frikänner henne från åtalet för förberedelse till mord.

De tre personer som döms får samma påföljder i hovrätten som i tingsrätten. De tre personer som frikändes helt i tingsrätten, frikänns även i hovrätten.

Tidigare pressmeddelande från Helsingborgs tingsrätt (B 108-22)Nyheter