Dom i mål om förahndsbesked om mervärdesskatt

2020-02-06

Omsättning av en tjänst är som huvudregel mervärdesskattepliktig. Från skatteplikt undantas emellertid bl.a. omsättning av tjänster som utgör sjukvård.

Ett bolag tillhandahåller, såsom underleverantör, en konsultläkare till en privat vårdgivare som driver ett sjukhus på uppdrag av en region. Läkaren tillhandahålls för att han ska utföra medicinska åtgärder inom sitt specialistområde riktade till vårdgivarens patienter på de tider och i den omfattning som vårdgivaren avropar.

Bolaget ansökte om förhandsbesked för att få veta om tillhandahållandet kunde ses som sjukvård som är undantagen från mervärdesskatt.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att bolagets tillhandahållande av konsultläkaren utgör uthyrning av personal. Bolagets tillhandahållande ansågs därför inte vara undantaget från skatteplikt.