Dom i mål om folkbokföring

2018-03-19

Målet gäller en person i tjugoårsåldern som var folkbokförd i sitt föräldrahem. Personen började år 2015 att studera i USA och studierna beräknades pågå under fyra år. Åtta månader per år skulle komma att tillbringas i USA och fyra månader i Sverige under ledigheterna. Personen hade därmed s.k. dubbel bosättning. Fråga uppkom om personen kunde anses ha sin egentliga hemvist utom landet och om det var korrekt av Skatteverket att avregistrera personen från folkbokföringen som utflyttad.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att ett beslut om avregistrering från folkbokföringen kan te sig ingripande för den enskilde och prövningen därför bör ske med särskild omsorg. Den måste dock ske utifrån objektiva grunder, vilket innebär att det saknas skäl att fästa avseende vid den enskildes önskemål om att vara, eller inte vara, folkbokförd i Sverige. Vidare uttalade Högsta förvaltningsdomstolen att heltidsstudier kan jämställas med arbete på så vis att de utgör den enskildes huvudsakliga sysselsättning. Vid en samlad bedömning av vad som framkommit bl.a. om att personen vistades en klart övervägande tid av året i USA, personens bostadsförhållanden m.m. att personen hade sin egentliga hemvist utom landet. Det var därmed korrekt av Skatteverket att avregistrera personen från folkbokföringen.

Bifogade filer: Mål nr 5750-16 Senast ändrad: 2018-03-19