Dom i mål om EU-rättsligt skydd för kanelbulle

2023-09-07

Sveriges bagare och konditorer AB ansökte hos Livsmedelsverket om att registrera kanelbulle som skyddad beteckning hos EU-kommissionen vilket Livsmedelsverket avslog. Sveriges bagare och konditorer AB har invänt och bland annat fört fram att ett av syftena med ansökan är att fastställa vad som får kallas kanelbulle av bagerier och andra livsmedelsföretag. Detta för att bevara det traditionella sättet att framställa bakverket och för att konsumenter ska veta vad de får när de handlar en kanelbulle.

Förvaltningsrätten avslår nu överklagandet och menar att inget annat är visat än att kanelbullar idag förekommer i långt fler variationer än vad som ryms inom den produktspecifikation Sveriges bagare och konditorer AB angett i sin ansökan. Kanelbulle kan därmed inte anses uppfylla EU-förordningens krav på en beteckning som identifierar en särskild produkt. Benämningen kanelbulle får i Sverige snarast ses som ett samlingsnamn för en variation av liknande produkter. Eftersom kanelbullar även förekommer på andra håll i unionen under vedertagna namn får det anses röra sig om en generisk beteckning, vilket också utgör hinder för skydd enligt förordningen. Att det skulle finnas en allmän förväntan hos konsumenter att en kanelbulle endast är vad som beskrivs i den inlämnade produktspecifikationen, anser förvaltningsrätten inte heller är visat.

Förvaltningsrättens dom innebär att Livsmedelsverkets beslut står sig och därmed att Sveriges bagare och konditorer AB:s ansökan inte ska skickas vidare till EU-kommissionen.