Dom i mål om ekonomisk brottslighet i trafikskolerelaterad verksamhet

2019-02-28

Åtalet avser en man som enligt åklagaren bedrivit enskild närings-verksamhet i form av trafikskoleverksamhet i Karlstad med omnejd. Enligt åklagaren har det funnits vissa brister i mannens bokföring för räkenskapsåren 2010–2011 och för räkenskapsåren 2012–2017 har bokföring helt saknats. Åtalet har däremot inte gällt frågan om det varit olaglig trafikskoleverksamhet.

Mannen dömdes av tingsrätten för bokföringsbrott av normalgraden de två första åren och grovt bokföringsbrott övriga år. Påföljden bestämdes till fängelse i ett år och sex månader. Mannen meddelades även näringsförbud under fem år.

Hovrätten anser, liksom tingsrätten, att det är bevisat att mannen har bedrivit trafikskolerelaterad näringsverksamhet under hela åtalsperioden och att han under samtliga år har åsidosatt bokfö-ringskyldigheten. Liksom tingsrätten har hovrätten inte ansett att verksamheten varit så omfattande som åklagaren menat.

Mannen döms även i hovrätten för två fall av bokföringsbrott av normalgraden och sex fall av grovt bokföringsbrott. Hovrätten fastställer också det straff och näringsförbud som tingsrätten dömde ut.

Senast ändrad: 2019-02-28