Dom i mål om dödsskjutning i Nacka där den avlidne återfanns i Knivsta

2020-06-26

Nacka tingsrätt frikänner den person som åtalades för i första hand mord och i andra hand vållande till annans död, grovt brott. Sammantaget har tingsrätten funnit att det inte är ställt utom rimligt tvivel att det var den åtalade som sköt och han frikänns därför.

 

 

Tingsrätten har funnit att den utredning som har presenterats inte är tillräcklig för att det ska anses vara praktiskt taget uteslutet att någon annan än den åtalade har skjutit den avlidne personen. Tingsrätten har därför idag frikänt den åtalade från bland annat mord och vållande till annans död, grovt brott, säger ordföranden i målet chefsrådmannen Charlotte Kugelberg vid Nacka tingsrätt

 

 

Ytterligare en person som åtalades för skyddande av brottsling, grovt brott, frikänns.

 

De tre personer som åtalades för att tillsammans och i samförstånd bland annat ha flyttat kroppen till Knivsta och tänt eld på kroppen döms för skyddande av brottsling, grovt brott och brott mot griftefrid. En av dessa personer döms även för bland annat stämpling till grovt övergrepp i rättssak och ådöms en samlad påföljd om två års fängelse.