Dom i mål om brott mot äldre

2019-11-07

De brott som tingsrätten har dömt två män och en kvinna för begicks under åren 2015-2018. Brotten har riktat sig mot ett hundratal i huvudsak äldre personer bosatta i hela Sverige. Tingsrätten konstaterar i domen att de dömda särskilt valt ut äldre personer att begå brott mot och att brotten har präglats av såväl planering som förslagenhet. Tingsrätten konstaterar vidare att brottsligheten varit av mycket stor omfattning och frekvent upprepats under en lång tidsperiod.

De två dömda männen dömdes redan tidigare i år av Borås tingsrätt för liknande brott till fängelse ett år två månader respektive tio månader. De två männen har nu dömts till fängelse ytterligare fyra år två månader respektive tre år fyra månader. Kvinnan har dömts till fängelse tre år. De tre dömda personerna skall också betala skadestånd till de flesta brottsoffren och till de banker som tidigare betalat ut ersättning till brottsoffren.

Tingsrätten har också beslutat att utvisa de tre personerna och förbjuda dem att återvända till Sverige i tio år.