Dom i mål om bröstimplantat

2018-01-15

Målen gäller fem kvinnor som genomgått bröstoperationer och fått implantat av märket PIP (Poly Implant Prothése). Efter det att kvinnorna har genomgått sina operationer har det framkommit att tillverkaren av dessa implatat har använt en typ av silikon som inte varit godkänd. Kvinnorna har därefter stämt den klinik som utförde operationen och hävdat att det föreligger fel i den utförda tjänsten. Kvinnorna har begärt ersättning om 122 000–149 000 kr.

Tingsrättens dom fastslår att det föreligger fel i tjänsten. Kvinnorna har inte kunnat visa på någon personskada som kliniken ska betala ersättning för. Deras begärda skadestånd för personskada har därför ogillats.

På grund av en utställd garanti beviljas fyra av kvinnorna rätt till prisavdrag om 28 000–39 000 kr. Då käranden förlorat mer än de har vunnit förpliktigas de att  betala ersättning för klinikens rättegångskostnader med 128 000–140 000 kr.

En av kvinnorna, som ingått ett avtal med kliniken om att byta ut de inopererade implantaten, beviljas inte någon ersättning alls och får som förlorande part stå för klinikens hela rättegångskostnad om  279 000 kr.

Senast ändrad: 2018-01-15