Dom i mål om bortfört barn

2023-06-13

Tre män döms för egenmäktighet med barn, grovt brott, och två män döms för medhjälp till egenmäktighet med barn, grovt brott. Brotten har bedömts som grova på grund av att barnet har skiljts från sin LVU-placering samt att barnet har förts ut ur landet. Samtliga personer har tidigare varit häktade i målet. En av personerna är fortsatt häktad tills fängelsestraffet får verkställas.

Personerna har dömts till att betala ut ett skadestånd till barnet om 50 000 kr. De två personer som dömdes till medhjälp till egenmäktighet med barn, grovt brott är solidariskt ansvariga till en summa upp till 20 000 kr.

I målet har det förekommit en stor mängd bevisning från bland annat chattar, kontohistorik och övervakningsfilmer- och bilder. Personernas telefoner har beslagtagits och samtalslistor har inhämtats och analyserats. Positioner från samtalslistorna har presenterats för att lokalisera de olika personernas telefoners positioneringar.