Dom i mål om bomb i stuprör på Norr i Örebro

2020-07-17

Efter tips från allmänheten kallades polis till ett bostadsområde på Norr i Örebro den 4 februari i år och fyra män kunde gripas. Med hjälp av polishundarna Max och Rolle upptäcktes en färdig bomb i ett stuprör bakom ett bostadshus. Ytterligare sprängmedel och sprängpatroner hittades i närheten, dels i skogen, dels i en parkerad bil. Nationella bombskyddet kallades till platsen och ett omfattande arbete med att evakuera förskola, skola, bostäder och andra lokaler i närheten av fyndplatsen genomfördes.

 

Två av männen åtalades och Örebro tingsrätt har i dag dömt en av männen som kunde knytas till bomben och övriga sprängmedel för förberedelse till brottet allmänfarlig ödeläggelse. Den yngre av männen kunde knytas till bomben i stupröret på så sätt att det var han som gömt bomben men åklagaren lyckades inte bevisa att han haft del i någon planering i efterföljande brottslighet, dvs. kännedom om och hur bomben skulle användas.

 

Rättens ordförande, lagmannen Björn Lindén har lämnat följande kommentar med anledning av domen. - Sprängladdningar av det slag som var aktuellt i målet förekommer i kriminella miljöer för att skrämma och skada motståndare, något som under senare år blivit allt vanligare. Det var enligt tingsrättens bedömning tveklöst så att bomben och övriga sprängmedel kunnat användas som hjälpmedel vid brottet allmänfarlig ödeläggelse. Bombens farlighet och sprängkraft samt mängden sprängämnen har återspeglats i de straff som dömts ut.