Dom i mål om bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott med koppling till narkotikahandel på darknet

2020-07-09

I målet var en person åtalad för synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott bestående i att under åren 2015 till 2018 ha administrerat och ansvarat för narkotikamarknadsplatsen Flugsvamp 2.0 på darknet samt för att ha hanterat vinsten från marknadsplatsen. Tingsrätten har ansett det visat att det på Flugsvamp 2.0 har sålts narkotika i stora mängder. Sammantaget har tingsrätten dock funnit att den utredning som har presenterats inte är tillräcklig för att det ska anses vara ställt utom rimligt tvivel att det var den åtalade som administrerade och ansvarade för Flugsvamp 2.0. Han frikänns därför från åtalet för synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott.

Rättens ordförande rådmannen Karin Walberg säger i en kommentar:

Tingsrätten har kommit fram till att utredningen inte har varit tillräckligt robust för att åklagaren ska anses ha bevisat att det var den åtalade personen som administrerade och ansvarade för narkotikamarknadsplatsen Flugsvamp 2.0. När domstolen inte kan utesluta andra förklaringar än den som åklagaren har presenterat finns det inte förutsättningar för en fällande dom. Tingsrätten har därför ogillat åtalet för driften av Flugsvamp 2.0.

Tingsrätten har däremot ansett det bevisat att mannen under åren 2013 och 2014 har sålt cannabis på tre tidigare narkotikamarknadsplatser på darknet. Han döms därför för grovt narkotikabrott. Påföljden har bestämts till fängelse ett år och tio månader. Tingsrätten har då tagit hänsyn till den långa tid som mannen varit frihetsberövad med restriktioner. Brottsvinsten från narkotikaförsäljningen har beräknats uppgå till 600 000 kr och ska betalas till staten.

Tre andra personer som åtalats för penningtvättsbrott har samtliga frikänts.