Dom i mål om bl.a. mord i Haninge meddelas den 14 juni 2023 kl. 11.00.

2023-06-12

Efter att domen har meddelats kommer den ansvarige domaren, rådmannen Niklas Schüllerqvist, att finnas tillgänglig för frågor.

Dessutom kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och en kortare sammanfattning av domen.