Dom i mål om bl.a. grov våldtäkt mot barn.

2021-11-22

Lycksele tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål som gällt bland annat grov våldtäkt mot barn och våldtäkt mot barn.

En man var åtalad för ett stort antal sexuella övergrepp mot en målsägande. Mannen medgav att han hade haft visst sexuellt umgänge med målsäganden, men inte innan hon fyllt 15 år. Mannen menade också att han inte i lagens mening var målsäganden närstående.

Mannen dömdes för bland annat i vart fall 18 grova våldtäkter mot barn och 95 våldtäkter mot barn av normalgraden.

De grova våldtäkterna mot barn bedömdes som grova med hänsyn till målsägandens låga ålder, hon hade då inte fyllt 15 år. Hon hade också på visst sätt varit mannen närstående. För att skydda målsägandens identitet är hennes närmare förhållande till mannen sekretessbelagt.

När det gäller åtalet för våldtäkt mot barn av normalgraden hade målsäganden då fyllt 15 år. Hon var emellertid i lagens mening närstående till mannen och mannen dömdes därför för våldtäkt mot barn av normalgraden.

Mannen dömdes till tio års fängelse. Han ska också betala skadestånd till målsäganden med 430 000 kr för kränkning och sveda och värk.

Rådmannen Henrik Aspegren säger att påföljden bestämts med hänsyn till att övergreppen inletts när målsäganden varit mycket ung och att övergreppen pågått under en lång tid.