Dom i mål om bl.a. försök till mord i Enskededalen den 21 januari 2023 meddelas den 27 juni 2023 kl. 11.00.

2023-06-26

Efter att domen har meddelats kommer den ansvarige domaren, chefsrådmannen Agneta Kornstrand, att finnas tillgänglig för frågor fram till kl 13.00.

Dessutom kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och en kortare sammanfattning av domen.