Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2019-05-27

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade bl.a. att en ansökan om bistånd för tandvårdskostnader inte kan avslås enbart med hänvisning till att sökanden inte i förväg lämnat in ett kostnadsförslag till socialnämnden. Då behovet av tandvård redan var sörjt för vid nämndens prövning och det inte var fråga om tandvård av akut karaktär hade nämnden haft fog för sitt beslut att avslå ansökan.

Bifogade filer: Mål nr 988-18 Senast ändrad: 2019-05-27