Dom i mål om banktjänstemän

2020-07-01

Tre tjänstemän vid en bank i Blekinge skrev i mars 2017 ett rekommendationsbrev. I brevet uttalade de sig fördelaktigt om den man från Blekinge som senare dömdes för omfattande bedrägerier. Mannen var kund i banken. De tre bankanställda åtalades sedan för osant intygande.

Tingsrätten har kommit fram till att två av tjänstemännen hade sådana uppgifter om mannen att de måste ha förstått att de tog en beaktansvärd risk, när de skrev rekommendationsbrevet, och att de var likgiltiga inför den risken. På så sätt hade de uppsåt till osant intygande. Den tredje banktjänstemannen hade inte denna information. Tingsrätten anser därför inte att den tjänstemannen hade uppsåt till brott och frikänner i denna del.

- Även de båda andra frikänns av tingsrätten, eftersom det har gått alltför lång tid från brottet tills de blev åtalade, säger rättens ordförande Lars Friedner. Brottet osant intygande preskriberas efter två år.

Åklagaren hade begärt att de tre skulle dömas för grovt osant intygande. Det brottet har en längre preskriptionstid. Men tingsrätten har kommit fram till att brotten inte kan ses som grova. En nämndeman vill dock döma två av banktjänstemännen för grovt brott. Enligt hans mening ska de dömas till villkorlig dom och böter.