Dom i mål om återkallelse av anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin

2019-06-07

Den som har varit arbetslös en längre tid och behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden kan anvisas att delta i jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet med programmet är att deltagaren genom individuellt utformade insatser så snabbt som möjligt ska få ett arbete. En anvisning till programmet kan återkallas om det finns särskilda skäl för det.

Målet gällde en person som 2009 anvisades att delta i jobb- och utvecklingsgarantin. Inom ramen för programmet genomförde Arbetsförmedlingen flera olika utredningar och insatser utan att det ledde till att deltagaren fick ett arbete. Under 2016 beslutade Arbetsförmedlingen att återkalla anvisningen med stöd av bestämmelsen om särskilda skäl. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg, med hänvisning till att Arbetsförmedlingen hade gjort vad som inom ramen för programmet ankommer på myndigheten, att det beslutet var riktigt.

Bifogade filer: Mål nr 3454-18 Senast ändrad: 2019-06-07