Dom i mål om återbetalning av sjukpenning och rehabiliteringsersättning

2021-01-19

Försäkringskassan beslutade att en försäkrad skulle återbetala all den sjukpenning och rehabiliteringsersättning som han fått utbetalad under knappt tre år. Bakgrunden till beslutet var att den försäkrade under pågående sjukskrivning hade spelat och turnerat med ett band. Deltagandet i bandet visade enligt Försäkringskassan på förmågor som han enligt läkarintygen antogs sakna. Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om Försäkringskassan har haft fog för sitt beslut om återbetalning. Det är Försäkringskassan som ska kunna visa att det under den aktuella perioden har funnits en arbetsförmåga för att återbetalningsskyldighet ska föreligga. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att den försäkrade under den aktuella perioden hade en arbetsförmåga som var betydligt bättre än vad som kunde utläsas av ansökan om sjukpenning och de ingivna läkarintygen. Den försäkrade har inte informerat Försäkringskassan om detta och har därmed orsakat att ersättning har lämnats felaktigt. Det finns därför förutsättningar att besluta att ersättningen ska återbetalas. Det föreligger inga särskilda skäl för eftergift.