Dom i mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby

2020-03-13

Målet har gällt händelser i en församling i Knutby och har inträffat under tiden den 1 juni 2014 – den 30 september 2016. De hörda personerna har i långa och känslosamma berättelser återgett hur de levt i ett starkt hierarkiskt sammanhang där det har förekommit våld och förnedring. Tingsrätten har haft att bedöma de gärningar som åtalet avser och har funnit att bevisningen varit tillräcklig för att anse åtalet styrkt när det gäller åtta av 14 åtalspunkter avseende en av de tilltalade, medan de två övriga personerna har dömts i enlighet med åtalet.

I målet har invänts att det har förelegat ett samtycke till de åtalade misshandelsgärningarna eftersom gärningarna har begåtts i ett sammanhang och i en hierarki som skapats av de i målet aktuella personerna genom deras gemensamma tro. Tingsrätten har funnit att dessa omständigheter inte kan anses ha innefattat ett samtycke till att utsättas för våld.

Påföljderna har bestämts utifrån den skada och kränkning som gärningarna har inneburit och med beaktande av den tid som förflutit sedan gärningarna begicks. Vid bestämmande av påföljden för den person som döms för misshandel och olaga tvång har tingsrätten även beaktat att han har anmält sig själv till polisen och därefter bidragit till utredningen om brotten.