Dom i mål mot 23-åring angående mord och brott mot griftefrid

2020-07-20

Tingsrätten har den 20 juli 2020 hållit fortsatt huvudförhandling i det mål där åklagaren har väckt åtal mot en 23-årig man för bl.a. mord och brott mot griftefrid. Enligt åtalet har mannen i Uddevalla i november 2019 berövat sin flickvän livet och därefter hanterat kroppen. Tingsrätten har tidigare i beslut den 17 juni 2020 konstaterat att det finns övertygande bevisning för att 23-åringen är skyldig till de åtalade gärningarna. Under dagens fortsatta huvudförhandling har resultatet av en rättspsykiatrisk undersökning som 23-åringen genomgått redovisats. Enligt denna lider 23-åringen inte av någon allvarlig psykisk störning.

Tingsrätten har efter förhandlingen beslutat att dom i målet kommer att meddelas genom att hållas tillgänglig på rättens kansli den 27 juli 2020 kl. 14.00. I avvaktan på detta skall 23-åringen stanna kvar i häkte.