Dom i mål mot 17 personer för bl.a. grova bedrägerier med statligt tandvårdsstöd

2019-05-15

I åtalen påstås att tandvårdsstöd på oriktiga grunder har betalats ut till tre olika bolag under åren 2012-2016. Vinningsbeloppet för de åtalade delarna av verksamheten i bolagen uppgår till ca fem miljoner kronor. Tingsrätten finner att åtalen till övervägande delar är bevisade och att tandvårdsstöd har begärts för åtgärder som t.ex. inte har utförts eller har utförts av icke-legitimerad personal. Beträffande det tredje bolaget har tingsrätten som en sammanfattande slutsats funnit att det bildats och drivits i syfte att genom oriktig rapportering förmå Försäkringskassan att betala ut så mycket statligt tandvårdsstöd till bolaget som möjligt.

Den person som utpekats som huvudman döms till fyra års fängelse för bl.a. grova bedrägerier, grovt penningtvättsbrott, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. En man som varit behjälplig med bl.a. bokföring och penningtvätt via andra bolag döms till två års fängelse. En av huvudmannens bröder döms för penningtvätt av cirka 1,1 miljoner kronor till fängelse i ett år och tre månader.

Två av bolagens styrelseledamöter, en kvinna och en man, de s.k. målvakterna, döms för bl.a. medhjälp till bedrägeri och grovt penningtvättsbrott respektive medhjälp till grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott. Kvinnan döms till skyddstillsyn och mannen till villkorlig dom med 240 timmars samhällstjänst.

Övriga personer som döms för olika typer av penningtvättsåtgärder får villkorlig dom och böter som påföljd. I några fall döms dock inte böter ut p.g.a. tidigare frihetsberövanden i målet.

Senast ändrad: 2019-05-14