Dom i mål gällande våldtäkt och barnpornografi

2022-04-13

Åtalet innehöll från början elva punkter. Åklagaren har därefter lagt ner åtalen beträffande sex av punkterna. Det innebär att tingsrätten inte har prövat dessa sex punkter gällande våldtäkt och medhjälp till våldtäkt.

– De tilltalade har begärt frikännande dom vad gäller de nedlagda åtalspunkterna. Det har de rätt till enligt rättegångsbalken. Tingsrätten har alltså meddelat frikännande dom avseende dessa punkter utan att ha prövat bevisningen, säger tf. rådmannen Erik Havelius.

Tingsrätten dömer en 45-årig man för våldtäkt mot sin dåvarande sambo. Mannen nekar till brott. Han menar att den sexuella handlingen har varit frivillig från kvinnans sida och en del av ett rollspel. Bland bevisningen fanns en video som mannen själv spelat in.

– Det framstår enligt tingsrättens mening som helt uteslutet att det är fråga om någon form av rollspel. Invändningen utgör en efterhandskonstruktion, säger Erik Havelius.

Mannen döms till tre års fängelse och ska betala skadestånd till kvinnan.

Tingsrätten har prövat ytterligare två åtal mot mannen gällande våldtäkt där han skulle ha utnyttjat att målsägande inte var vaken vid händelsen. Även här fanns video med som bevisning. I dessa fall går det dock inte att dra någon säker slutsats kring huruvida målsäganden sover eller är vaken. Bevisningen som har presenterats medför inte att det är ställt utom rimligt tvivel att de sexuella handlingarna inte skedde frivilligt.

I samband med polisutredningen framkom misstankar mot en 75-årig vän till paret, gällande barnpornografibrott. Vid husrannsakan hittades en 505 filer med barnpornografiskt material varav en större del bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Mannen nekar till brott och har uppgett att någon annan måste ha placerat materialet hos honom. Den förklaringen är enligt tingsrätten helt orimlig.

Tingsrätten dömer mannen för ett fall av barnpornografibrott och ett fall av grovt barnpornografibrott till ett års fängelse.