Dom i mål gällande grovt bedrägeri/grovt bokföringsbrott

2018-12-28

Ekobrottsmyndigheten fick i mars 2015 information om ett misstänkt bedrägeriförsök mot Eksportkreditt Norge AS, ett statligt bolag som har till uppgift att underlätta för norska företag att göra exportaffärer genom att bevilja lån till företagens utländska kunder. Bedrägeriförsöket gick ut på att förmå Eksportkreditt att betala ut ett lån på ca 120 000 000 kr till det svenska företaget Q5 Management & Administration AB med säte i Göteborg. Q5 företräddes av två män och den affärsidé som presenterades för Eksportkreditt gick ut på att starta en bank på Internet med ett norskt företag som leverantör av säkerhetslösningen till banken.

I det underlag som presenterades för Eksportkreditt fanns ett värderingsutlåtande enligt vilket Q5-projektet värderades till 250 – 400 miljoner €. Värderingsutlåtandet påstods ha upprättats av ett företag men var i själva verket upprättat av männen själva. I projektet ingick en källkod, som starkt förenklat kan beskrivas som grunden till det dataprogram som banken skulle bygga på. Källkoden påstods ha varit framtagen av ett s.k. offshorebolag på Seychellerna, som visat sig inte ha ha bedrivit någon verksamhet. Källkoden ska sedan ha tillförts Q5 genom en s. k. apportemission. Eksportkreditt fick också ett yttrande av en auktoriserad revisor som uttalade att apportegendomen var värd 22 000 000 kr. Som underlag för sitt utlåtande hade revisorn fått osanna fakturor överstigande detta belopp som upprättats av de två männen i samråd.

Senast ändrad: 2018-12-28