Dom i mål gällande djurplågeri framflyttad

2021-09-21