Dom i mål angående sexuellt ofredande

2020-10-28

Enligt stämningsansökan menar åklagaren att den åtalade mannen ofredat kvinnan på ett hotellrum de båda befunnit sig i tillsammans med andra personer. Händelsen ska ha inträffat på ett hotell i Nacka kommun den 17 mars 2018.

Det är åklagaren som ska bevisa samtliga omständigheter som krävs för att den tilltalade ska fällas för det åtalade brottet.

Sammanfattningsvis har tingsrätten efter sin genomgång av bevisningen i målet kommit fram till att det framstår som mycket oklart om, och i så fall på vilket sätt och under vilka förutsättningar mannen berört kvinnan och om omständigheterna har varit sådana att hans handlande skulle vara att beteckna som någon form av ofredande.

Med de höga beviskrav som gäller i brottmål har tingsrätten vid sådant förhållande funnit att åklagaren inte har bevisat de omständigheter som åklagaren har lagt till grund för sitt påstående att mannen gjort sig skyldig till brott. Tingsrätten har därför meddelat en frikännande dom i målet.

I tingsrättens avgörande har rådmannen Daniel Holmberg och tre nämndemän deltagit. Rätten är enig.